0. Espais

 • 135,48 m2 d’espai interior
 • Pati compartit, en diferents horaris, amb l’escola bressol confrontant

1. Població atesa

Infants de 0 a 12 anys i les seves famílies

2. Serveis que ofereixen

 • Joc lliure en sala
 • Joc dirigit
 • Tallers
 • Activitats obertes al barri (calendari festiu)
 • Visites escolars
 • Altres: Projectes i tallers dirigits a escoles. Tallers dirigits a famílies per a nens menors de 3 anys i/o nens no escolaritzats

3. Relació amb les famílies

 • Sempre (és obligatòria l’entrada dels adults): petita infància
 • Lliure (la ludoteca permet l’estada a la família quan es vulgui): la resta de grups

4. Número total de places:

54

5. Grups

 • Fixes (per edats)
 • Lliures

6. Horaris

 • De dilluns a divendres: de 9h a 13h i de 16h a 19:30h
 • En cap de setmana: 10:15h a 12:45h

7. Titularitat de la ludoteca

Pública

8. Gestió de la ludoteca

Pública

9. Web i xarxes socials

10. Projecte estrella de la ludoteca

En el nostre cas pensem que no en destaca cap sobre l’altre però es poden enunciar els que es portant a terme en concret en aquesta ludoteca, entenent que som una Xarxa Municipal de Ludoteques i ens coordinem a la hora de realitzar els projectes:

 • Projecte LIF (Ludoteca i Família) del que s’extreuen tres diferents:

  • Nadó: dirigit a famílies amb infants de 0-5 mesos

  • Ralet : dirigit a famílies amb infants de 6 mesos a 1 any

  • FIL: dirigit a famílies amb infants de 1 a 3 anys

  • Ludoteca Familiar: entrada lliure per a famílies en horari de matí

 • Ludoteca Lliure: entrada lliure per a famílies i/o nens/es sols/es

 • “Anem a la Ludoteca”: visites escolars

 • “Taller de memòria”: per a infants de les escoles en Cicle Inicial

 • Projecte TOY: projecte intergeneracional en el que es desenvolupen activitats conjuntes de nens i/o les seves famílies amb gen gran amb qui col·laborem i que pertany a diferents centres i/o institucions (residències, centres de dia, voluntaris sènior…)

11. Alguna altra cosa que vulguis explicar i/o compartir