0. Espais

175,3 m2 d’espai interior

1. Població atesa

Infants de 4 a 18 anys

2. Serveis que ofereixen

  • Joc lliure en sala
  • Joc dirigit
  • Visites escolars
  • Casals en època de vacances escolars
  • Altres: Propostes plàstiques i artístiques no dirigides

3. Relació amb les famílies

Puntual (en algunes activitats)

4. Número total de places:

376

5. Grups

Lliures

6. Horaris

De dilluns a divendres: de 17h a 18:15h, de 18:15h a 19:30h i de 19:30h a 20:15h

7. Titularitat de la ludoteca

Pública

8. Gestió de la ludoteca

Pública

9. Web i xarxes socials

Núm tlf: 93 311 18 02

10. Projecte estrella de la ludoteca

Obrador de sorra per petits i grans.

11. Alguna altra cosa que vulguis explicar i/o compartir