0. Espais
250 m2 d’espai interior

1. Població atesa
Infants de 0 a 12 anys

2. Serveis que ofereixen
 • Joc lliure en sala
 • Tallers
 • Visites escolars
 • Casals en època de vacances escolars
 • Ludoteca familiar els divendres
 • Ludoteca "Projecte la Cuqueta" de 0 a 3 anys

3. Relació amb les famílies
 • Els dilluns amb el “Projecte la Cuqueta” es permet l’entrada de mares i pares amb infants de 0 a 3 anys.
 • Els divendres amb la Ludoteca familiar venen els pares amb els seus fills a jugar plegats.

4. Número total de places:
125

5. Grups
Generalment són fixes per edats, però si algun infant no pot el dia assignat es pot apuntar a qualsevol altre dia que disposi de places.

6. Horaris
 • Treball intern: Dimarts de 9 a 12h i de dilluns a divendres de 16:30 a 17h
 • Atenció als usuaris: Dilluns a Divendres de 17-19:30h

7. Titularitat de la ludoteca
Pública

8. Gestió de la ludoteca
Privada associativa

9. Web i xarxes socials

10. Projecte estrella de la ludoteca
 • Projecte la Cuqueta on venen infants de 0 a 3 anys i el divendres amb el programa ludo-familiar on els nens inscrits a la ludoteca poden venir amb les seves famílies a jugar. (Els Dilluns)
 • Projecte ludoteca Familiar on venen tots els infants tant si venen durant la setmana com si no, poden venir amb les seves famílies a jugar. (Els Divendres)

11. Alguna altra cosa que vulguis explicar i/o compartir