0. Espais

 • 105,5 m2 d’espai interior
  • 37,5 m2 de sala petita
  • 68 m2 de sala gran
 • 35 m2 de pati

1. Població atesa

Infants de 0 a 12 anys i les seves famílies

2. Serveis que ofereixen

 • Joc lliure en sala
 • Joc dirigit
 • Tallers
 • Activitats obertes al barri (calendari festiu)
 • Visites escolars
 • Casals en època de vacances escolars

3. Relació amb les famílies

 • Sempre (és obligatòria l’entrada dels adults): petita infància
 • Puntual (en algunes activitats): la resta de grups

4. Número total de places:

125

5. Grups

Fixes (per edats)

6. Horaris

 • De dilluns a divendres:
  • Tardes de 17h a 19:30h
  • Matins de 10:30h a 12:30h (petita infància)
  • Visites escolars de 10h a 12h
 • En cap de setmana:
  • Depèn del calendari festiu

7. Titularitat de la ludoteca

Pública

8. Gestió de la ludoteca

Privada

9. Web i xarxes socials

Facebook: Placeta del Pi

10. Projecte estrella de la ludoteca

Projecte intergeneracional - Visites escolars - Casal d’estiu - Espai familiar - Dia del Joc

11. Alguna altra cosa que vulguis explicar i/o compartir