0. Espais

 • 400 m2 d’espai interior
 • 11 m2 de terrassa

1. Població atesa

Infants de 0 a 17 anys

2. Serveis que ofereixen

 • Joc lliure en sala
 • Joc dirigit
 • Tallers
 • Activitats obertes al barri (calendari festiu)
 • Visites escolars
 • Casals en època de vacances escolars
 • Altres: Ludoteca familiar, Ludoteca Primera Infància, Ludoteca amb Entitats

3. Relació amb les famílies

Sempre (és obligatòria l’entrada dels adults).

4. Número total de places:

65

5. Grups

 • Fixes (per edats)
 • Lliures

6. Horaris

 • De dilluns a divendres: de 16:30h a 19:30h
 • Dimarts i dijous: de 10h a 12h

7. Titularitat de la ludoteca

Pública

8. Gestió de la ludoteca

Pública

9. Web i xarxes socials

10. Projecte estrella de la ludoteca

Programa de Ludoteca Familiar

11. Alguna altra cosa que vulguis explicar i/o compartir

Aquest curs iniciem el Programa de Ludoteca amb Primera Infància.