0. Espais
 • espai interior:
  • 90,90 m2 a la primera planta
  • 131,25 m2 a la planta baixa
 • 99,33 m2 de pati

1. Població atesa
Infants de més de 5 i les seves famílies.
Places disponibles:
 • De 5 a 10 anys: 12 diàries
 • De 10 a 12 anys: 15 diàries
 • Més de 12 anys: 30 diàries

2. Serveis que ofereixen
 • Joc lliure en sala
 • Joc dirigit
 • Tallers
 • Préstec de joguines per l'aniversari
 • Casals en època de vacances escolars

3. Relació amb les famílies
 • Puntual (en algunes activitats)
 • Sempre (és obligatòria l’entrada dels adults)

4. Número total de places:
138

5. Grups
 • Fixes (per edats)
 • Lliures (els divendres)

6. Horaris
 • De dilluns a divendres: de 17h a 19:30h
 • divendres: espai de joc familiar

7. Titularitat de la ludoteca
Pública

8. Gestió de la ludoteca
Privada: Creu Roja

9. Web i xarxes socials

10. Projecte estrella de la ludoteca
Projecte jove de 12 a 14 anys
Espai de joc familiar

11. Alguna altra cosa que vulguis explicar i/o compartir
Aquest any 2019 s'ha realitzat un canvi d'espai basat en la pedagogia activa.